Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam Phí đăng ký

(Gồm giá dịch vụ đã có VAT)

Phí duy trì /năm

(Gồm giá dịch vụ đã có VAT)

Tổng phí

(Đã có VAT)

Transfer về Tenten Đăng ký
.vn 295.000 đ 455.000 đ 750.000 đ Miễn phí Đăng ký
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295.000 đ 335.000 đ 630.000 đ Miễn phí Đăng ký
.gov.vn  | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 
Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 
160.000 đ 190.000 đ 350.000 đ Miễn phí Đăng ký
.name.vn  35.000 đ 40.000 đ 75.000 đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 50.000đ  50.000đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì /năm Transfer về Tenten Đăng ký
.com 239.000đ
280.000đ
280.000đ 225.000đ Đăng ký
.asia 98.000đ
350.000đ
350.000đ 288.000đ Đăng ký
.net 269.000đ
299.000đ
299.000đ 235.000đ Đăng ký
.info 49.000đ
340.000đ
340.000đ 190.000đ Đăng ký
.link 270.000đ
270.000đ
270.000đ 215.000đ Đăng ký
.club 29.000đ
360.000đ
360.000đ 315.000đ Đăng ký
.pw 40.000đ
475.000đ
475.000đ 380.000đ Đăng ký
.xyz 28.000đ
285.000đ
285.000đ 230.000đ Đăng ký
.click 245.000đ
245.000đ
245.000đ 205.000đ Đăng ký
.work 19.000đ
170.000đ
170.000đ 135.000đ Đăng ký
.top 39.000đ
278.000đ
278.000đ 220.000đ Đăng ký
.site 14.000đ
770.000đ
770.000đ 615.000đ Đăng ký
.online 23.000đ
790.000đ
790.000đ 720.000đ Đăng ký
.tech 90.000đ
1.350.000đ
1.350.000đ 1.080.000đ Đăng ký
.shop 159.000đ
890.000đ
890.000đ 890.000đ Đăng ký
.org.uk,.me.uk,.co.uk 200.000đ 200.000đ 190.000đ Đăng ký
.nagoya,.yokohama,.jp.net,.tokyo 245.000đ 245.000đ 205.000đ Đăng ký
.net.idn,.com.idn 245.000đ 245.000đ 211.000đ Đăng ký
.us 268.000đ 268.000đ 215.000đ Đăng ký
.okinawa 270.000đ 270.000đ 220.000đ Đăng ký
.onl,.pictures 285.000đ 285.000đ 230.000đ Đăng ký
.org 299.000đ 299.000đ 190.000đ Đăng ký
.jpn.com,.in.net 300.000đ 300.000đ 270.000đ Đăng ký
.biz 305.000đ 305.000đ 258.000đ Đăng ký
.tel 338.000đ 338.000đ 288.000đ Đăng ký
.cloud 340.000đ 340.000đ 340.000đ Đăng ký
.vip 345.000đ 345.000đ 310.000đ Đăng ký
.pro 355.000đ 355.000đ 300.000đ Đăng ký
.be 400.000đ 400.000đ 360.000đ Đăng ký
.kim,.pink,.blue,.red 440.000đ 440.000đ 350.000đ Đăng ký
.com.co,.nom.co,.net.co 445.000đ 445.000đ 375.000đ Đăng ký
.ninja,.rip 445.000đ 445.000đ 378.000đ Đăng ký
.fun 450.000đ 450.000đ 360.000đ Đăng ký
.mobi 455.000đ 455.000đ 378.000đ Đăng ký
.report,.city,.website,.reisen 473.000đ 473.000đ 378.000đ Đăng ký
.space 475.000đ 475.000đ 380.000đ Đăng ký
.gratis 480.000đ 480.000đ 385.000đ Đăng ký
.rocks,.futbol 495.000đ 495.000đ 445.000đ Đăng ký
.company,.agency,.supply,.center,.supplies,
.exposed,.education,.international,.support,.email,
.solutions,.photos,.management,.institute,.systems,
.tips,.schule,.network,.business,.football,
.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.photography,
.directory,.technology,.today
540.000đ 540.000đ 485.000đ Đăng ký
.dance 545.000đ 545.000đ 525.000đ Đăng ký
.in 560.000đ 560.000đ 450.000đ Đăng ký
.video,.band 575.000đ 575.000đ 460.000đ Đăng ký
.eu 
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU
595.000đ 595.000đ 540.000đ Đăng ký
.name 599.000đ 599.000đ 539.000đ Đăng ký
.pics,.help,.me,.co 600.000đ 600.000đ 450.000đ Đăng ký
.win 665.000đ 665.000đ 665.000đ Đăng ký
.webcam,.trade,.beer,.country 685.000đ 685.000đ 560.000đ Đăng ký
.bz 690.000đ 690.000đ 550.000đ Đăng ký
.ws 698.000đ 698.000đ 558.000đ Đăng ký
.works,.photo,.media,.digital,.cash,
.care,.associates,.toys,.gift,.construction,
.plumbing,.singles,.domains,.computer,.academy,
.estate,.contractors,.land,.kitchen,.guru,
.shoes,.training,.enterprises,.builders,.vacations,
.bike,.clothing,.bargains
720.000đ 720.000đ 575.000đ Đăng ký
.coffee 720.000đ 720.000đ 685.000đ Đăng ký
.soy,.fishing,.church,.bid,.rodeo,
.fish,.vodka,.nyc,.cooking,.horse
735.000đ 735.000đ 590.000đ Đăng ký
.id 770.000đ 770.000đ 575.000đ Đăng ký
.yoga, .vet,.rentals,.republican,.engineer,
.party,.army,.market,.casa,.rehab,
.science,.uno,.wtf,.immo,.forsale,
.airforce,.cc,.sarl,.direct,.surf,
.world,.kaufen,.deals,.auction,.discount,
.fitness,.software,.life,.guide,.gifts,
.farm,.community,.tools,.industries,.parts,
.accountant,.date,.review,.faith,.download,
.racing,.loan,.cards,.productions,.cheap,
.pub,.boutique,.solar,.lol,.watch,
.zone,.florist,.properties,.events,.house,
.express,.chat,.style,.cab,.garden,
.glass,.exchange,.gripe,.fashion,.wedding,
.catering,.foundation,.school,.repair,.social ,
.cool,.fit,.plus,.democrat,.immobilien,
.consulting,.moda,.gives,.sale,.money
770.000đ 770.000đ 615.000đ Đăng ký
.attorney 815.000đ 815.000đ 805.000đ Đăng ký
.kiwi,.buzz 835.000đ 835.000đ 670.000đ Đăng ký
.town,.services,.fail,.limited,.vision 835.000đ 835.000đ 750.000đ Đăng ký
.tattoo 870.000đ 870.000đ 650.000đ Đăng ký
.ski 880.000đ 880.000đ 660.000đ Đăng ký
.la 880.000đ 880.000đ 790.000đ Đăng ký
.rest 900.000đ 900.000đ 720.000đ Đăng ký
.ru.com,.us.com,.uk.com,.se.net,.hu.com,
.se.com,.ae.org,.cn.com,.de.com,.eu.com,
.gb.net,.gr.com,.sa.com,.no.com,.qc.com,
.kr.com,.uk.net,.ar.com
900.000đ 900.000đ 790.000đ Đăng ký
.mortgage 900.000đ 900.000đ 875.000đ Đăng ký
.tv 935.000đ 935.000đ 840.000đ Đăng ký
.vc 940.000đ 940.000đ 800.000đ Đăng ký
.org.tw,.com.tw 975.000đ 975.000đ 830.000đ Đăng ký
.tw 975.000đ 975.000đ 860.000đ Đăng ký
.marketing 975.000đ 975.000đ 875.000đ Đăng ký
.ink,.wiki 1.000.000đ 1.000.000đ 800.000đ Đăng ký
.cn 1.015.000đ 1.015.000đ 810.000đ Đăng ký
.cleaning 1.040.000đ 1.040.000đ 835.000đ Đăng ký
.black 1.090.000đ 1.090.000đ 875.000đ Đăng ký
.sexy 1.120.000đ 1.120.000đ 840.000đ Đăng ký
.mn 1.120.000đ 1.120.000đ 1.000.000đ Đăng ký
.poker 1.140.000đ 1.140.000đ 855.000đ Đăng ký
.store 1.150.000đ 1.150.000đ 920.000đ Đăng ký
.vegas 1.155.000đ 1.155.000đ 925.000đ Đăng ký
.camera,.holiday,.dating,.codes,.partners,
.bingo,.tours,.apartments,.furniture,.maison,
.condos,.tienda,.ventures,.holdings,.diamonds,
.voyage,.camp,.cruises,.expert,.golf,
.tennis,.flights,.memorial,.legal,.villas,
.healthcare,.claims,.restaurant,.university,.lease,
.tax,.surgery,.fund,.clinic,.dental,
.pizza,.viajes,.engineering,.financial,.finance,
.coach,.capital,.delivery,.insure
1.195.000đ 1.195.000đ 955.000đ Đăng ký
.limo,.recipes,.careers 1.195.000đ 1.195.000đ 1.075.000đ Đăng ký
.cz 1.220.000đ 1.220.000đ 1.100.000đ Đăng ký
.mx 1.320.000đ 1.320.000đ 1.185.000đ Đăng ký
.christmas 1.380.000đ 1.380.000đ 1.035.000đ Đăng ký
.green 1.435.000đ 1.435.000đ 1.415.000đ Đăng ký
.jp,.co.jp 1.550.000đ 1.550.000đ 1.395.000đ Đăng ký
.ac 1.630.000đ 1.630.000đ 1.465.000đ Đăng ký
.hn 1.730.000đ 1.730.000đ 1.550.000đ Đăng ký
.so,.br.com,.gb.com,.za.com,.uy.com 1.770.000đ 1.770.000đ 1.560.000đ Đăng ký
.com.sg,.sg 1.770.000đ 1.770.000đ 1.600.000đ Đăng ký
.bar,.cricket 1.835.000đ 1.835.000đ 1.470.000đ Đăng ký
.press,.global 1.920.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ Đăng ký
.am 1.940.000đ 1.940.000đ 1.745.000đ Đăng ký
.fm 2.420.000đ 2.420.000đ 2.175.000đ Đăng ký
.adult,.loans,.host,.investments,.energy,
.reise,.gold,.porn,.credit,.best,
.accountants,.tires
2.480.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ Đăng ký
.ceo 2.485.000đ 2.485.000đ 1.985.000đ Đăng ký
.xxx 2.620.000đ 2.620.000đ 1.965.000đ Đăng ký
.sc 2.620.000đ 2.620.000đ 2.355.000đ Đăng ký
.cm 2.830.000đ 2.830.000đ 2.545.000đ Đăng ký
.guitars,.property,.hiphop,.blackfriday,.audio,
.diet,.flowers
2.850.000đ 2.850.000đ 2.130.000đ Đăng ký
.casino 3.570.000đ 3.570.000đ 3.070.000đ Đăng ký
.creditcard 3.630.000đ 3.630.000đ 2.905.000đ Đăng ký
.hiv 
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS
4.275.000đ 4.275.000đ 4.240.000đ Đăng ký
.juegos,.hosting 8.700.000đ 8.700.000đ 6.525.000đ Đăng ký
.rich 62.200.000đ 62.200.000đ 50.200.000đ Đăng ký

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

CHI TIẾT BIỂU PHÍ .VN

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Giá dịch vụ đăng ký

(Đã bao gồm VAT)

Phí duy trì Giá dịch vụ duy trì

(Đã bao gồm VAT)

Phí transfer Đăng ký
.vn 200.000đ 95.000đ 350.000đ 105.000đ Miễn phí Đăng ký
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200.000đ 95.000đ 250.000đ 85.000đ Miễn phí Đăng ký
.gov.vn  | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 
Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 
120.000đ 40.000đ 150.000đ 40.000đ Miễn phí Đăng ký
.name.vn  30.000đ 5.000đ 30.000đ 10.000đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí Miễn phí 20.000đ 30.000đ Miễn phí Đăng ký

  Ý kiến bạn đọc

Chat Zalo
Chat Facebook
0934.741.747