Quy định hỗ trợ khách hàng

Thay vì bạn gọi trực tiếp đến Hotline hỗ trợ: 0934.741.747  để yêu cầu hỗ trợ các vấn đăng ký mới, gia hạn, thay đổi thông tin liên hệ hoặc các nghiệp vụ khác.

Hiện chúng tôi có hỗ trợ qua email: hotro@phubinh.vn - Đây là kênh tiếp nhận và hỗ trợ nhanh và tiếp kiệm thời gian của bạn.

Bạn chỉ cần tham khảo hướng dẫn sau đây để tạo yêu cầu 1 cách dễ dàng.
* Tiêu đề Email:  Ghi rõ tiêu đề cần hỗ trợ cho dịch vụ nào. (VD: Cần hỗ trợ web: abcd.com)
* Nội dung: Ghi rõ nội dung cần hỗ trợ, càng chi tiết càng tốt để Kỹ thuật nắm bắt và hỗ trợ tốt nhất.

1/ Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.
Với những yêu cầu thuộc phạm vi hỗ trợ Miễn Phí (Hỗ trợ thông thường) chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ như thông thường. Tuy nhiên, khoảng thời gian chúng tôi xử lý sẽ lần lượt theo thứ tự.

2/ Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp (tính phí).
Khi bạn chọn loại yêu cầu thuộc hỗ trợ kỹ thuật Cao cấp (có tính phí). Để gởi yêu cầu đến chúng tôi, sau khi nhận được yêu cầu kỹ thuật sẽ trả lời thông tin cụ thể đến quý khách.

* Ghi chú:
- Hỗ trợ miễn phí: là hỗ trợ đơn giản, không can thiệp vào các chức năng đã code, giao diện tổng thể của website.
- Hỗ trợ cao cấp (tính phí): Là hỗ trợ thêm các chức năng, thay đổi cấu trúc của website theo yêu cầu.
- Thời gian hỗ trợ sẽ theo thứ tự và tùy mức độ yêu cầu từ khách hàng
 

Chat Zalo
Chat Facebook
0934.741.747